Preview Mode Links will not work in preview mode

Blok Techniczny


Mar 8, 2022

W kolejnym odcinku Technicznie Rzecz Biorąc, gośćmi Macieja Kaweckiego byli: Paweł Szymczak (prezes NASK S.A.) i Robert Król (zespół ds. dezinformacji NASK). Tematem rozmowy była trwająca na świecie cyberwojna, etyczność działań podejmowanych przez Anonymous oraz dezinformacja, jaka nasila się w związku napaścią Rosji na Ukrainę. Jak się przed nią bronić, jak ją rozpoznać i co możemy jako obywatele zrobić, gdy zauważymy ją w sieci?